onsdag den 2. september 2015

ret meget ANTI

Jeg tror ikke Virginia Woolf ville have brudt sig om Facebook:

"Men at sælge en hjerne er værre end at sælge en krop, for når kropssælgeren har solgt sin forbigående lyst, drager hun omhyggeligt omsorg for, at sagen slutter dér. Men når en hjernesælger har solgt sin hjerne, bliver dens anæmiske, skadelige og sygelige afkom sluppet løs på verden for at inficere og korrumpere og så sin sygdomskim i andre. Derfor beder vi Dem om at overtale Dem selv til ikke at begå ægteskabsbrud med hjernen, for det er en meget alvorligere krænkelse end den anden."
"Begå ægteskabsbrud med hjernen," vil hun måske svare, "betyder at jeg skriver, hvad jeg ikke ønsker at skrive for pengenes skyld. Derfor beder De mig om at sige nej til alle forlæggere, redaktører og foredragsagenter etc., som lokker mig til at skrive eller sige, hvad jeg ikke ønsker at skrive, eller til at tale for pengenes skyld?"
"Sådan er det, og vi beder Dem endvidere, hvis De skulle modtage forslag om den slags handler, at De så vil afslå dem og afsløre dem på samme måde, som De ville afslå og afsløre den slags foreslag om at sælge Deres krop, både for Deres egen og for andres skyld. men vi må henlede Deres opmærksomhed på at ordet 'adulteration' (ægteskabsbrud) ifølge ordbogen betyder "at forfalske ved tilsætning af mindre ædle ingredienser." Penge er ikke den eneste mindre ædle ingrediens. På samme måde er kultur tilsat personlig charme eller kultur tilsat reklame og publicity, også forfalskede former for kultur. Vi må bede Dem afsværge dem, ikke at tale offentligt, ikke at forelæse, ikke at tillade at Deres private ansigt publiceres, eller detaljer fra Deres privatliv, kort sagt ikke at benytte Dem af nogen form for hjerneprostitution der sniger sig ind som forslag fra alle de mange ruffere og alfonser i hjernesælgerbranchen, eller acceptere nogen af de former for værdiløst stads og etiketter hvormed hjernens fortjenester annonceres og attesteres - medaljer, æresbevisninger og grader - vi må bede Dem om at afslå dem helt, eftersom de alle er tegn på, at kulturen er blevet prostitueret og den intellektuelle frihed solgt og lagt i lænker."

Fra 3. kapitel af det tre kapitler lange essay Tre Guineas, 1938, på dansk v. Inger Christensen.

Jeg tror ikke jeg selv ville kunne leve op til det, men det er da et synspunkt.

Ingen kommentarer: