fredag den 16. januar 2009

Medicinske og juridiske aspekter af poesien

Bagsidetekst til Øverste Kirurgiske nr. 18/19 (1999). Her tog jeg simpelthen teksten fra disclaimeren til et computerspil (DOOM II) og ændrede den en smule:

NB!
Læs venligst dette inden bladet tages i anvendelse:

Nogle mennesker er tilbøjelige til at få kataleptiske anfald eller miste bevidstheden når de udsættes for visse blinkende ord og ordmønstre i hverdagen. Sådanne mennesker kan måske få et anfald mens de læser visse bøger og blade. Dette kan finde sted selvom personen ikke har nogen forudgående sygdomshistorie og aldrig tidligere har haft kataleptiske anfald.
Hvis du eller nogen i din familie nogensinde har haft symptomer der kunne tyde på katalepsi (eller narkolepsi) når de udsattes for blinkende ordmønstre, bør du henvende dig til en læge inden du læser bladet.
Vi foreslår at forældre holder et vågent øje med børn der læser dette blad. Hvis du eller dit barn oplever en eller flere af følgende symptomer: Svimmelhed, synsforstyrrelser, tics omkring øjnene eller uforklarlige muskelspændinger, tab af bevidsthed, desorientering, ufrivillige bevægelser eller sammentrækninger, mens I læser bladet, bør I OMGÅENDE ophøre med læsningen og søge læge.

Forholdsregler for læsning
· Lad være med at sidde for tæt på bladet
· Lad være at læse det gennem et forstørrelsesglas
· Undgå at læse det hvis du føler dig træt eller ikke har sovet meget.
· Sørg for at lokalet er godt oplyst.
· Hold mindst 10 minutters pause for hver time du læser.
· Hav ikke natten på under læsningen.

Ingen kommentarer: