onsdag den 15. juli 2009

Om æggetVed slutningen af 1965 var tiden inde til at definere Aurovilles centrum. Moderen koncentrerede sig foran et kort over området nord for Pondicherry og pegede så på et bestemt område. Arkitekten Roger Anger fandt dér et ensomt baniantræ, et træ der betragtes som helligt i Indien, på et fuldstændig øde plateau med udsigt over Den Bengalske Bugt. Moderen besluttede at det skulle være Aurovilles geografiske center. Baniantræet (Ficus Bengalensis) er sandsynligvis lidt over hundred år gammelt. Baniantræer har den særhed at der gror ’luftbårne’ rødder ned fra grenene mod jorden, hvor de slår rod og bliver til ny stamme.

Da tiden var nær for indvielsen af Auroville, den 29. februar 1968, anbragte man en hvid urne af form som en lotusknop på toppen af en lille forhøjning. Konstruktionen af amphiteatret begyndte i 1972, men det var først i halvfemserne at det stod færdigt, beklædt med rød sandsten. Aurovilles pagt, nedfældet i hånden af Moderen, forsegledes i urnen sammen med håndfulde af jord fra hele verden. Tre gange om året, til nytår, på Aurovilles fødselsdag og på Sri Aurobindis fødselsdag, tændes et stort bål ved daggry i amphiteatrets midte, og samfundet mødes for at meditere i fællesskab.

I midten af hendes by havde Moderen sagt at der ville blive en Enhedens Park og en pavillon som hun benævnte Matrimandir, hvilket kan oversættes til Moderens Alter. Den 21. februar 1971 nedlagdes den første sten til Matrimandirs fundament. Den 17. november 1973, kl. 19.25, tilendebragtes støbningen af de fire betonpiller der understøtter Matrimandir. I præcis samme øjeblik forlod Moderen sin krop. Arkitekten Roger Anger gav Matrimandir form af en lotus i blomst med dens tolv store kronblade, et symbol på den guddommelige bevidsthed. Gulvet i kapellet, murene og loftet, færdiggjordes i 1979. Den ovale sfære er dækket af omkring 1400 gyldne skiver for at symbolisere en strålende, gylden supramental sol.

Moderen navngav Matrimandirs tolv haver således: Eksistens, Bevidsthed, Blidhed, Lys, Liv, Kraft, Rigdom, Nytte, Fremskridt, Ungdom, Harmoni og Fuldendelse. Rækkefølgens orden er væsentlig, fordi de første tre navne på sanskrit danner Sat-Chit-Ananda, hvilket er det guddommeliges essens. Fuldendelse som er evolutionens endelige mål kommer først til sidst på listen. Mod enden af 1971 udvalgte Moderen den centrale blomst til hver af haverne. Hun valgte en hibiscus til alle haverne undtagen Rigdom: Åkander og kaktus, og til Fuldendelse: Plumeria, psykologisk fuldendelse.

Readymade. Teksten er min oversættelse af den informationstavle man har anbragt ved bygningen på billedet.

Ingen kommentarer: