mandag den 25. januar 2010

Cleaves #1

Nu kan jeg igen læses på engelsk i det første nummer af det nye internationale nettidsskrift Cleaves. Her optræder jeg som repræsentant for ”Danmark” sammen med Louise Rosengreen. Jeg tror bedst man kan beskrive Cleaves som en slags internationalt Hvedekorn. Der er ikke den store teoretiske affyringsrampe. Man har blot valgt at præsentere digte fra en række forskellige miljøer/områder/lande. I første nummer er der dog en temmelig stor overvægt af engelsksprogede digtere. Fx. finder man under ”Paris” fire digtere, der alle bærer mistænkeligt engelsk-klingende navne. Men tanken bag projektet, som er blevet søsat af Harry Godwin, er at redaktørposten for de enkelte miljøer/områder/lande efter hvert nyt nummer skal gives videre som en stafet til en af de deltagende digtere. Dvs. at det med tiden kan udvikle sig til at blive noget som vitterligt giver et tværsnit af tendenser i nutidens europæiske digtning, efterhånden som de koncentriske cirkler breder sig og flere lande kommer med.

Ingen kommentarer: