mandag den 20. december 2010

NOK AND NYHEDER (selvragelse)

Minder jeg dig om en årstid eller en farve? Ville du sige at jeg er sejlførende? Eller er jeg en slags tuba?

Jeg har lyst til at forandre mig, jeg har lyst til at du har lyst til at jeg forandrer mig. Vi kan forandre os sammen.

Vi kan gøre det bedre, sætte flere krydser, lave længere lister. Men det vil være noget andet.

Ingen kommentarer: