fredag den 20. november 2009

Anti-eksotisme (lysbilledshow)

I forbindelse med de nylige finanslovs-forhandlinger har der vist sig at være en stor, måske endda større, interesse for danske mindesmærker i fremmede lande. En indstilling der vel kan opfattes som udtryk for en anti-eksotisk trend. En rejse ud efter det andet samme! Eller en befrielse fra turismens fremmedgørende vilkår under opretholdelse af rejsens form. En rejse ud der også er en rejse ind! Hav dig selv med over det hele! Et frigørelsesprojekt måske?Jeg ved det ikke, men det giver mig imidlertid den tyndest tænkelige anledning til at vise disse billeder fra Trankebar. Trankebar, den tidligere danske koloni på Koromandel-kysten, en smule nordvest for Sri Lanka, i den indiske delstat Tamil Nadu (ja, der bor tamiler i Trankebar, hr. Ninn-Hansen!).Trankebar er ikke omfattet af det nye finanslovsforlig. De gamle danske kolonibygninger er nemlig allerede, som det fremgår af billederne, blevet sat flot i stand efter tsunamien i 2004 der ramte denne kyststrækning hårdt. Med penge fra Danmark, bl.a. sponset af tøjfirmaet Bestseller der vist har noget produktion kørende i delstaten.Okay, der var så åbenbart ikke helt nok til også at gøre noget ved det der skilt. Eller også lod arkitekten det stå for at tilføje et stænk af lokalkolorit. Eller også sorterer skiltningen under de indiske myndigheder.Indenfor i Dansborgs hovedbygning finder man en samling forskellige rariteter: Kridtpiber, indrammede dokumenter, en bunke kanonkugler, et hvalskelet og meget mere. Og det hele præsenterer sig med den besynderlige og lidt forladte charme som ret universelt findes på mange mindre provinsmuséer. Nogle gange også i postordrekataloger.

(forts.)

Ingen kommentarer: