søndag den 5. april 2009

Stille stille sten

Stilheden virker som et materiale ikke ulig den energi som er tilstede inden en eksplosion, der spreder en mere omfattende stilhed som nu blandes med noget andet, der er i mellemrummene mellem stumperne af den første, indledende stilhed, stumperne der breder sig stjerneformet ud og inficerer alting med en stilhed som nu ikke længere er ren, men blandet med en tingenes stilhed som ikke var der før, en slags stilhed der kommer inde fra tingene og som derfor er en mindre vibrerende, tungere stilhed, der næsten ikke siger noget, men kun mumler ubevægeligt idet luften glider udenom eller igennem. Også hænderne har forladt tingene.

Ingen kommentarer: