tirsdag den 30. september 2008

Alternativt Univers

Hvis jeg skal sammenfatte det alternative univers vi afbildede i nævnte hæfte, så kan man sige at vi forestillede os et fuldstændig gennemrelativiseret univers, hvor naturlove var noget der virkede lokalt og ikke nødvendigvis i hele universet. Noget som fysikeren Holger Bech Nielsen i øvrigt ikke fandt helt utænkeligt da vi interviewede ham på Niels Bohr-instituttet i forbindelse med projektet. Det kan så synes paradoksalt at vi i forbindelse med samme projekt interviewede filosoffen Peter Zinkernagel, der slog logikkens universalitet fast med syvtommersøm. Men hans logikforståelse var til gengæld temmelig udvidet i forhold til den gængse, så vi havde ikke de store problemer med at få det til at hænge sammen. Vi var desuden heller ikke særlig interesserede i at få noget til at hænge sammen. Vi var mistænksomme over for sammenhænge og totaliteter.

Ingen kommentarer: