onsdag den 1. oktober 2008

Alternativt Univers 2 (Haven med stier som forgrener sig)

Og så viste det sig alligevel at vi var blevet spist af en sammenhæng, eftersom Alternativt Univers, når man ser tilbage på det i dag, er en typisk encyklopædisk orienteret 90’er-udgivelse. Vi var faktisk ganske meget på linje med den samtidige litteratur - uden at ville indse det. Det fandt jeg ud af året efter da jeg mødte Øverste Kirurgiske, men det er en anden historie der med stor uundgåelighed vil indfinde sig her ... Som antydet i overskriften var vi ikke ubekendte med Borges der udgjorde et fælles reference-punkt. Ham delte vi en fascination af, hvilket var en stor fordel eftersom vi ellers sjældent var enige om hvad litteratur i det hele taget er. Heller ikke ved fascinationen af Borges adskilte vi os fra andre samtidige encyklopædister ... Men tilgangen, tilgangen var sådan lidt ... alternativ.

Ingen kommentarer: