lørdag den 25. august 2012

”Dette samfund / denne konstante provokation”


Forleden var Birgitte Krogsbøll så venlig at forære mig et selvudgivet hæfte af Dan Turèll fra 1973: Here Comes Your 19th Nervous Breakdown. Teksten er skrevet i løbet af et døgn nytårsaftensdag (og aften) 1972, og hæftet er et fotografisk aftryk af DT’s håndskrevne tekst. Selv kolofonen er håndskrevet, og her kaldes forlaget SOFT MACHINE PRODUCTIONS, med adresse på Forhåbningsholm Allé 18. Og ligesom forlagets navn er et Burroughscitat, er hæftets titel også planket, nemlig fra omkvædet til The Rolling Stones’ 1966-single: 19th Nervous Breakdown.Teksten rummer en del Stones-citater, samt citater fra og referencer til andre plader som digteren velsagtens hørte imens han skrev (Pink Floyd, Thelonius Monk, The Grateful Dead m.fl.). Foruden andre massemedierede størrelser som Frankenstein, Frankensteins monster, Anders And, Giro 413, Timothy Leary, Ekstrabladet, Andy Warhol m. fl. Heller ikke politikerne går fri, ” Henry Christensen, Venstre, / fhv. landbrugs-minister, / er død i nat. Så havde / han altså en krop”.

Teksten er i øvrigt aftrykt i sin helhed i de to tykke bind ”Udvalgte Digte” som Borgens Forlag udgav for nogle år siden, redigeret af Peter Laugesen - med undtagelse af den sidste side med kolofonen og nogle temmelig udførlige, men i sig selv som digt læseværdige, oplysninger om tidligere og kommende udgivelser af forfatteren (herunder et dobbeltskrift med samme Peter Laugesen). Det er den slags ting som er med til at placere skriften i en kontekst, den side af sagen man godt kan savne lidt når man sidder med et stort, musealt bind ”samlede” eller ”udvalgte digte”. Så ironisk nok, i forhold til DT’s henkastede budskaber, er min begejstring over at kunne føje originalen til samlingen STOR. Det ER noget andet at sidde med originalen i hånden. En fysisk, taktil og lidt undervurderet fornemmelse. TAK, Birgitte.

Her er ikke tale om en ”digtsamling”, men snarere om en fortløbende serie optegnelser, hvoraf nogle er stillet op med ulige højrekant (=”digt”), andre ikke (=”prosa”), alt sammen lidt hulter til bulter på kryds og tværs af siderne. Med DT’s egne ord: ”Jeg er ikke en digter som er træt af at være digter / jeg er en digter som er træt af at digte i digte”. Og i lighed med opstillingen springer teksten rundt som det passer den. I alt udgør den et slags tværsnit af en bevidsthed i netop det døgn, d. 31. december 1972: ”Jeg betragter mig som bevidsthedsarbejder, arbejder i primært min egen bevidsthed, siden det er den eneste jeg kan tillade mig at eksperimentere med. Da jeg imidlertid ikke både kan eksperimentere med bevidstheden som materiale og som kontrollant af svingningerne i sig selv, har jeg måttet indføre sproget. Spørgsmålet kunne så være, kunne så bl.a. være, om det er bevidstheden eller sproget der er materiale eller kontrollant. Begge dele er naturligvis begge dele og er hinanden, lige så lidt som ”jeg” har ”måttet” indføre noget som helst. Igen skifter planerne bare hurtigere end de krystalliserer sig.”

Tiden er ikke underligt, datoen taget i betragtning, et genkommende tema: ”Nytåret vil finde / det samme svineri uantastet /… / Nytåret vil finde / det gamle år overalt”. Nytåret er naturligvis blot et datoskift, ikke meget vil se anderledes ud i morgen, bortset fra affaldet i gaderne, men ikke desto mindre efterspørger teksten noget NYT: ”men intet er nyt uden en ny bevidsthed / og en ny bevidsthed kan ikke være der / før en anden er væk, destrueret”. Det er i det hele taget i bevidstheden at det foregår, iflg. sidste citat: ”Der er nogen der tror demonstra- / tioner begynder eller / slutter / eller går fra ét sted til et andet / Men jeg siger jer der kun er / én demonstration / som er jer / og man kan ikke demonstrere / mod ”USA's krigsførelse” / og så se ”Godfather”. ”

Bibliofile læsere af denne blog kan evt. printe billedet af kolofonen ud og klistre den ind i deres udgave af ”Udvalgte digte”: Ingen kommentarer: